ವಾಸ್ತುವಿನ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ

Featured-Article

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತುವಿನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಆ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರಬಹುದು. ಆ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು-ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಹೂಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಶ್ರೀಗಂಧವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.