ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಟಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಟಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಗಳು ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ . ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಅಗರ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು […]

Continue Reading

ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಡಿ.

ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟಲೇ ಬೇಡಿ. . . ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಹ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಶನ್ ಗಾಗಿಯೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ನೀವು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು […]

Continue Reading