ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 4 ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ!ಈ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

0
154

Bathing Mistakes astrology tips:ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳ ನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧೆಗಳು ಹಣ ಕಾಸಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ ಬೇಕಾದರೆ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೂ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿ ವಿ.

ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು.ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಖಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ.

ಇನ್ನ ಎರಡನೆಯ ದಾಗಿ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಯಾವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಸಮೇತ ಸ್ನಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ ಬೇಕಾದರೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನ. ಪುರುಷರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕ್ಕೂ ನಗ್ನ ಸ್ನಾನ ವನ್ನು ಮಾಡ ಬಾರದು. ಮೈಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ವಾದರೂ ವಸ್ತ್ರ ವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ನಗ್ನ ಸ್ನಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ದಾರಿ ದೋಷ ಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಗಳು ವಿಪರೀತ ವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಗ್ನ ಸ್ನಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
ಮೈ ವರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಅವಳ ನ್ನ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕ್ಕೂ ಪೂಜೆಯ ನ್ನ ಮಾಡ ಬಾರದು. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ ಬಾರದು. ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪ ನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಟವಲ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡುವ ಪೂಜೆ ಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ.

ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾದಂತಹ ಮಡಿ ವಸ್ತು ವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾದ ಟವಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮನೆ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಇರುವುದು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ತಲೆ ಒಣಗಿಸ ದೆ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ ಇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯ ನ್ನ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಮನೆ ತುಂಬಾ ಊರಾಗಿರುವ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ವನ್ನು ಮಾಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರಬಹುದು.ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡ ಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪ ನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ತಲೆ ಕೂದಲ ನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕೊಂಡ ನಂತರ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ನೋಡು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾವಂಚದ ಬೇರು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳ ಲ್ಲಿ .

ಒಂದು ಲಾವಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಸ್ಥಾನ ಮಾಡ ತಕ್ಕಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಷ್ಟು ಲಾವಂಚದ ಬೇರ ನ್ನು ಆ ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ವನ್ನ ಪಾಲಿಸ ಬಹುದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುರುಷರು ಯಾವಾಗ ಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತಲೆ ಸಮೇತ ಸ್ನಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ವಾರ ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.

Bathing Mistakes astrology tips:ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲಿಸುವ ನಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ನಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪ ದೇ ಜಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ದೈವ ಮಾಹಿತಿ ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here