ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಳಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?

0
44

Betel leaves used in puja:ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯು ತಿನ್ನುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..? ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೂಜೆಯ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮಹತ್ವ:ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ-ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಜೀವಂತ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಯಮದೇವ, ಇಂದ್ರದೇವ ಮತ್ತು ವರುಣ ದೇವನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಗಾಗಿ:ಗ್ರಹಶಾಂತಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಸೂರ್ಯ, ಗುರು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು..?–ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ನೀಡಿ.

Betel leaves used in puja ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ದೇವರ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here