ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯೇ ನೋಡಬೇಡಿ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ.!

Featured-Article

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ: ಮಹಿಳೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಪುರುಷನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಇದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆ ಅಹಿತಕರವಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಸೀನುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಆಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪುರುಷನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು.

ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮಹಿಳೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಾಗ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಮಹಿಳೆಯತ್ತ ನೋಡಬಾರದು.

ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಜಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಕ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ, ಪುರುಷನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಪುರುಷನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವನ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.