ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ!

Astrology

ನೀವು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪವಾಡವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜೋಡಿ ಡ್ರಾಗನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.


ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮುಖವನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಹಾಸಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.