ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ?ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ?

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ?ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ?ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ? ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶ ಗಳು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು , ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು , ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ , ಬ್ರೊಕೋಲಿ , ಕಿವಿಹಣ್ಣು , ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು , ಪೈನಾಪಲ್ […]

Continue Reading