Kannada News ,Latest Breaking News
Browsing Tag

Dhanu Rashi Bhavishya 2023

Dhanu Rashi Bhavishya 2023 : ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2023 ವರ್ಷ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

Dhanu Rashi Bhavishya 2023 ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 17 ರ ನಂತರ, ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಮಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು,
Read More...