Kannada News ,Latest Breaking News
Browsing Tag

kodi mutt

ಕೊಡಿಶ್ರೀ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ!

kodi mutt swamiji:ಕೊಡಿಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ..? ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪಕ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ..? ಕೊಡಿಶ್ರೀ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದ್ದಾರೆ.ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದಿರುವುದು ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಡಿಶ್ರೀ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು
Read More...