vaikunta ekadasi 2023 -ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮಹತ್ವ !

0
42

vaikunta ekadasi 2023 ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ “ವೈಕುಂಠದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ”. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24 ಏಕಾದಶಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನವು “ಮಾರ್ಗಶಿರಾ” (ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ನಡುವೆ) ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಜನವರಿ 2, 2023 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. “ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರಂ” ಅಥವಾ “ಭಗವಂತನ ಒಳಗಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದ್ವಾರಗಳು” ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಶು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ 2023

ಉತ್ತರ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಏಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು?

ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಿಂತಿರುವ ವೈಕುಂಠದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಇಂದು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರುಡನ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರವನ್ನು ದಾಟಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು. ತನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಆ ನೋವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಉತ್ತರ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಕುರಿತು:vaikunta ekadasi 2023

ನಮ್ಮ ಆರು ತಿಂಗಳು ದೇವರಿಗೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ರಾತ್ರಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದಿನದವರೆಗೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ. ಈ ಬೆಳಕು ಮೊದಲು ಉತ್ತರದ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮಹತ್ವ:

ಕೃತ ಯುಗದಲ್ಲಿ, “ಮುರ” ಎಂಬ ಅಸುರನು ಚಂದ್ರಾವತಿ ನಗರವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬಂದನು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು “ಮುರಾಸುರ”ನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆಯಿತು. ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ವಿಷ್ಣು ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಇಳಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ದಿನ ಹಾಲಾಹಲ (ವಿಷ) ಮತ್ತು ಅಮೃತಮ್ ಇಬ್ಬರೂ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ದಿನ ಶಿವನು ಘೋಷವನ್ನು ನುಂಗಿದನು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಎಂಬ ಮೂರು ನಾಮಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪೂಜೆ:

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 07:12 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಜನವರಿ 2 ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 08:24 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪುತ್ರಾದ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:12 ರಿಂದ 09:20 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಳಸಿ, ಹೂಗಳು, ಗಂಗಾಜಲ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಮೃತವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತರು ಸಂಜೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ವಿಧಾನ:

ಧನುರ್ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮೂರರಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನದಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಇಡೀ ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಉಪವಾಸವು ಇತರ 23 ಏಕಾದಶಿಗಳ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರವೇ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here